discoteca

f

Institució que conserva discs fonogràfics musicals, folklòrics, literaris, etc, sovint per a consulta pública.