disfonia

f

Trastorn de la fonació degut a canvis en les cordes vocals.

La disfonia pot ésser fisiològica, com el cas del “canvi de veu” del noi a la pubertat, o patològica, en casos d’inflamacions de la laringe o per lesió nerviosa de les cordes vocals.