dislàlia

dislalia (es), dyslalia (en)
f

Trastorn de la parla, d’origen funcional, caracteritzat per la dificultat en la producció d’un o més fonemes.