dislèxia

dislexia (es), dyslexia (en)
f
Psicologia

Dificultat d’identificar, comprendre i reproduir els símbols escrits.

Els símptomes que presenta són la confusió de les lletres que tenen semblances gràfiques (trastorn òptic) o fonètiques (trastorn acústic) i l’anormalitat en l’agrupació de les lletres en formar les paraules (alteració de la funció de globalització o síntesi). Hom ha parat especial atenció en les dislèxies en el camp de la pedagogia en apreciar la dificultat d’un bon nombre d’infants per a l’aprenentatge de la lectura. Bé que pot derivar de pertorbacions cerebrals o nervioses, unides sovint a un cert desequilibri, alguns autors moderns veuen també la causa d’aquella dificultat en certs errors pedagògics (ensenyament prematur o defectuós de la lectura i de l’escriptura), o en alguns trastorns afectius.