dissident

disidente (es), dissident (en)
f
m
adj

Que s’ha separat doctrinalment d’una comunitat, d’una escola filosòfica, artística, d’un partit, etc.