dissociació

f
Química

Reacció per la qual un compost químic es transforma en dues o més substàncies més simples, elementals o no, com ara la reacció de clorur d’amoni, que dóna clorur d’hidrogen i amoníac, a la del iodur d’hidrogen, que dóna hidrogen i iode.