distància

distancia (es), distance (en)
f

Interval de lloc o de temps que hi ha entre dues coses.