distinció

f

Prerrogativa, honor, etc, concedit a algú per recompensar el mèrit.