distonia

f
Medicina

Alteració de la tonicitat d’un teixit o d’un òrgan.