distribució

f
Electrònica i informàtica

Programari divers que es distribueix conjuntament, usualment en un suport com ara un CD o un DVD.

En l’entorn Linux és habitual adjuntar al sistema operatiu aplicacions diverses, com interfícies gràfiques, entorns d’escriptori i d’altres aplicacions. Debian, Red Hat, SuSE o CatLinux són exemples de distribucions Linux que incorporen programari divers al voltant del nucli del sistema operatiu.