districte

m
Geobotànica

Unitat fitogeogràfica immediatament inferior a la província.