districte electoral

m
Política
Dret polític

Cadascuna de les demarcacions territorials on concorren els candidats d’una elecció.