divergència

f
Física

Producció autoalimentada de neutrons en un reactor nuclear, per una reacció en cadena.