diversa

f
Indumentària

A Menorca, mantellina gran de randa.