diversió

f
Militar

Operació destinada a divertir o desviar l’atenció de l’enemic.