Dmitrij Ivanovič Pisarev

(Znamenskoje, Or'ol, 1840 — golf de Riga, 1869)

Literat, crític i publicista rus.

Demòcrata revolucionari, dirigí el periòdic Russkoje Slovo. Abans de l’empresonament a Petropavlovsk (1861), tenia idees moderades que anà radicalitzant. Tractà el tema del socialisme en els Očerki po istorii truda (‘Articles sobre la història del treball’, 1863) i a Posmotrim! (‘Ja ho veurem!', 1865), on considerava, però, la revolució irrealitzable. Les seves idees estètiques, polítiques i socials, bé que amb certs errors, influïren notablement sobre la intel·lectualitat de l’època. Morí ofegat.