doctorat

doctorado (es), doctorate (en)
m
Educació

El més alt grau acadèmic concedit per les universitats.

Per a aconseguir-lo, hom ha d’elaborar un treball d’investigació, una memòria o una tesi doctoral, segons els casos, a més de fer els exercicis reglamentats per cada facultat (cursos monogràfics, treballs, etc).