dodecatonisme

m
Música

Nom amb el qual també és conegut el mètode mètode dodecatònic .