dodecilbenzensulfonat de sodi

C12H25·C6H4·SO3Na
m
Química

Denominació genèrica dels composts d’acció detergent obtinguts per sulfonació i posterior neutralització dels isòmers de cadena lateral de dodecilbenzè.

D’acord amb la natura lineal o ramificada del grup dodecil, els dodecilbenzensulfonats són biodegradables o no. Des d’un punt de vista industrial, té una gran importància el dodecilbenzensulfonat de cadena lineal, per a la preparació del qual hom empra, en darrer terme, dodecè lineal obtingut per polimerització de Ziegler-Natta de l’etilè.