Dolça I de Provença

(?, aprox. 1095 — ?, després del 1127)

Comtessa de Barcelona i de Provença, vescomtessa de Millau, Gavaldà i part de Carlat.

Filla de Gilbert, vescomte d’aquests darrers territoris, i de Gerberga, comtessa de Provença, fou tercera muller (1112) de Ramon Berenguer III de Barcelona. Amb motiu del casament, Gerberga, vídua, li donà tots els dominis i heretats del seu marit, donació que estengué al seu gendre. Un any més tard, ja morta Gerberga, Dolça féu donació de tot al seu marit.