dolly
*

f
Cinematografia

Petita grua que pot ésser desplaçada sobre vies o sobre rodes, com si fos un tràveling .