dolmen de Pedra Arca

Edifici històric del municipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental).