dolomita

dolomita (es), dolomite (en)
f
Mineralogia i petrografia

Dolomita

© Fototeca.cat - J. Vidal

Carbonat de calci i magnesi, CaMg(CO3)2.

Mineral d’estructura igual a la de la calcita, substituint la meitat dels àtoms de calci pels d’un altre metall divalent, en aquest cas el magnesi. Els cristalls són normalment romboèdrics, bé que també poden ésser prismàtics o tabulars. Quan forma part de les roques es presenta compacte o en masses granulars. Té una duresa de 3,5-4 i una densitat de 2,8. Incolora i transparent o bé blanca, grisa o verdosa, esdevé d’un groc marró o marró en augmentar el contingut en ferro divalent. És molt abundant en els terrenys sedimentaris, formada segurament per transformació de la calcita sota l’acció de solucions magnèsiques. Molt sovint es dóna com a ganga en molts jaciments de zinc-plom i també en venes de sulfurs. Hom l’aprofita com a primera matèria per treure magnesi o calci metàl·lics i per obtenir l’òxid de magnesi, que és utilitzat en la fabricació de materials refractaris i com a fundent. Hi ha dolomita cristal·litzada a Astúries, Santander, Burgos i Càceres.