domèstic
| domèstica

f
m

Criat que serveix en una casa.