domicili

m
Dret

Lloc de residència habitual d’una persona o entitat per al compliment de les seves obligacions i per a l’exercici dels seus drets i, en general, per a la seva localització jurídica.

El domicili és generalment voluntari, o sigui, és establert per la persona segons la seva voluntat; és legal quan és determinat per la llei (dona casada, menor, etc). La inviolabilitat del domicili constitueix un dret i una garantia de la persona. Els codis penals de la majoria d’estats han establert figures delictuoses encaminades a protegir aquest dret.