domini proteic

m
Biologia

Seqüència aminoacídica concreta d’una proteïna que defineix un domini estructural específic amb una funció molecular determinada.