Dominica Sánchez i Miralles

(Barcelona, 1945)

Artista.

Formada a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis de Barcelona Llotja, es dedicà primer a la pintura i al dibuix abans d’iniciar-se en la pràctica de l’escultura. La transició a la tridimensionalitat sorgí de manera natural tot cercant donar volum a la forma plana.

La seva obra escultòrica, amb pocs canvis estilístics, s’inscriu en el constructivisme d’avantguarda. Es caracteritza per una abstracció austera, de formes primàries i superfícies depurades. Utilitza materials duradors, generalment planxes de ferro de poc gruix, soldades entre si, en les quals el buit i el ple estableixen un diàleg íntim. La presència del color i l’existència de superfícies esmaltades en l’escultura de l’artista són residuals, perquè generalment prefereix tonalitats més fosques i mats. Ni els títols ni la morfologia de les seves composicions no presenten al·lusions directes al món natural, sinó que més aviat semblen suggerir vincles amb l’univers dels objectes de l’esfera domèstica o bé amb els elaborats amb la terrissa popular. Ha exposat a Espanya, França, Alemanya, Mèxic i els Estats Units, països en els quals també té obra tant en museus com en col·leccions particulars.