donació de sentit

f
Filosofia

Traducció del terme husserlià Sinngebung, element essencial, pròpiament noètic, de la relació intencional mitjançant la qual es constitueix el món.

La vivència de l’acte de comprensió de l’objecte és, segons Husserl, allò que el constitueix. Una reformulació d’aquesta noció ha estat desenvolupada per E. Levinas, el qual no deriva la significació de l’acte intencional, ans del reconeixement d’altri entès com a acte originari.