dormició

f
Cristianisme

Mort.

En aquest sentit, la festa de l'Assumpció i el seu tema iconogràfic eren anomenats antigament, i ho són encara a l’Orient, Dormició (Κοίμεσιέ) de la Mare de Déu.