dosi equivalent

f
Física

En protecció radiològica, energia que una radiació de referència hauria de comunicar a la unitat de massa d’un teixit per tal de produir el mateix efecte biològic que la dosi absorbida de la radiació estudiada.

El seu valor és igual al producte de la dosi absorbida multiplicada per uns factors de correció. La unitat SI és el sievert, i quan la dosi absorbida s’expressa en rad, és el rem.