Downing Street

Carrer de Westminster, Londres, on hi ha la residència oficial del primer ministre i el lloc de reunions del gabinet (número 10), com també les residències oficials del ministre de finances i del d’afers estrangers.