drac

m
Heràldica

Animal fabulós representat de perfil amb cap de serpent, cos de cocodril, potes d’àguila o de rèptil, ales de ratapinyada, llengua acabada en punta de dard i cua girada en volutes i amb la punta alçada.

Pot ésser també pintat sense ales, amb quatre potes o sense, i molt rarament volant.