dracunculosi

f
Patologia humana

Malaltia produïda per la infecció de filàries de Medina, especialment de femelles fecundades d’aquest cuc, que produeixen tumors subcutanis, gairebé sempre a les cames.

La malaltia és sovint acompanyada de vòmits i diarrea, amb complicacions articulars. És comuna en moltes regions d’Àfrica, Àsia i el Brasil. La profilaxi consisteix a destruir un copèpode que és l’hoste intermedi en el cicle de la filària.