dragó

m
Veterinària

Taca blanca que es fa a l’ull del cavall i altres quadrúpedes.