dret

m
Dret

Facultat d’exigir hom allò que li és degut, de fer allò que la llei no defèn, de tenir, exigir, usar, etc, allò que la llei o l’autoritat estableix a favor seu o li és permès per qui pot.