dret

m
Dret

Ciència que té per objecte l’estudi sistemàtic d’un ordenament jurídic, investigant-ne els principis, establint-ne les categories i elaborant-lo en un tot connex en relació amb la formació social i amb el temps històric en què és comprès.