dret constitucional

m
Política
Dret
Dret constitucional

Conjunt de normes que constitueixen l’estat i en regulen els trets fonamentals.

En delimiten els elements constitutius (població, territori i poder públic estatal) i regulen l’organització i funcionament dels òrgans superiors (forma de govern), les relacions generals (excloses les penals, laborals i financeres i tributàries) entre aquests òrgans i els ciutadans (forma d’estat) i la distribució territorial del poder (estructura territorial de l’estat).