dret d’asil

m

Protecció que un estat ofereix a persones que no són súbdits seus, la vida o la llibertat dels quals és en perill per l’actuació de les autoritats d’un altre estat.