dret fiscal

m
Economia
Dret
Dret fiscal

Part del dret administratiu relatiu a la finança pública que regula l’obtenció dels ingressos estatals, especialment a través del sistema impositiu, i llur utilització en les despeses públiques.

Anomenat també dret financer o dret trubutari, es fonamenta en les disposicions que regulen el pressupost general de l’estat.