dret marítim

m
Transports
Dret
Dret marítim

Conjunt de regles jurídiques referents als diversos drets i obligacions que afecten la navegació i, especialment, el transport de passatgers o mercaderies en vaixells.

El predomini d’aquest darrer aspecte fa que sigui integrat tradicionalment al dret mercantil. El dret marítim ha estat estructurat al nivell internacional, en especial pel que fa a l’establiment de la sobirania dels estats sobre les aigües territorials i per la consideració de territori les naus pròpies de l’estat al qual pertanyen. El dret marítim català neix i es desenvolupa vinculat al dret mercantil, i n'és la institució més representativa el consolat de mar.