dret menorquí

m
Dret balear

Dret privat de Menorca, reduït avui a unes petites i limitades mostres institucionals, recollides a la Compilació del dret civil especial de Balears (1961), especialment la de l’hereu distribuïdor i la de la societat rural.

Aquesta última és la més característica de Menorca; considera la forma d’explotació d’un lloc o estància entre dues parts, el propietari i el pagès, com una societat i no com una varietat del contracte d’arrendament o simple contracte a mitges. Quant al dret públic, Menorca el perdé definitivament el 1802, pel tractat d’Amiens, en integrar-se a la corona d’Espanya.