dubni

Db (simb.)

m
Química

Element químic de nombre atòmic 105 i nombre màssic 262, aprovat per la IUPAC a l’agost del 1997.

Fou descobert l’any 1967, a l’Institut Nuclear de Dubna i a la Universitat de Berkeley. És un element sintètic que s’aconseguí mitjançant tècniques de bombardeig en reacció nuclear usant isòtops de californi 249 i nitrogen 14. El nom de l’element prové de Dubna, ciutat russa on es troba un dels centres de recerca d’elements pesants més destacats.