ducat d’Amalfi

Ducat, que comprenia la ciutat d’Amalfi (Campània), concedit per Ferran I de Nàpols el 1461 al seu gendre Antonio Tedeschini e Piccolomini, marquès de Capistrano, nebot del papa Pius II, i a la seva muller, filla natural del rei, Maria d’Aragó.

El títol passà dels Piccolomini d’Aragona als Pizarro, als Zayar i actualment pertany als Cotoner.