ducat de Brabant

Títol del regne de Bèlgica creat per Leopold I el 1840 per als fills primogènits del rei.