ducat de la Seu d’Urgell

Títol concedit amb la grandesa d’Espanya, el 1888, al tinent coronel Ramón Martínez de Campos y Rivera, marquès de Martínez de Campos, en record dels mèrits del seu pare, Arsenio Martínez de Campos y Antón, que havia pres la Seu d’Urgell als carlins.

Continua en la mateixa família.