dunita

f
Mineralogia i petrografia

Roca ígnia granular pertanyent a la família de les peridotites.

De color fosc, gairebé negre, és formada gairebé exclusivament per olivina. La composició és d’un 43% de sílice, un 48% de MgO i un 9% de FeO. Molt densa (de 3 a 3,5), s’ha originat a gran profunditat.