Duoda

Dhuoda, Dodana

(?, ? — ?, després del 872)

Comtessa de Barcelona, d’origen familiar desconegut.

Era casada, des del 824, amb Bernat de Septimània, comte de Barcelona i de Tolosa i Carcassona (826-32 i 835-44), de Narbona (828) i de Besiers, Magalona, Nimes i Rosselló i probablement d’Usès, el qual la confinà a Usès. En foren fills Guillem (abans del 829) i Bernat (841). Duoda s’ha fet cèlebre per una obra titulada Manuale, dedicada a l’educació del seu fill Guillem, escrita en 841-43. És un seguit de màximes bíbliques, de lamentacions poètiques mesclades amb detalls autobiogràfics i exhortacions al seu fill.