duodè

budell primer, duodeno (es), duodenum (en)
m
Anatomia animal

A, primera porció del duodè; B, segona porció del duodè; C, tercera porció del duodè; 1, fragment del fetge; 2, conducte colèdoc; 3, pàncrees; 4, conducte principal del pàncrees; 5, papil·la de Vater; 6, carnúcula major; vesícula biliar

© fototeca.cat

Primera part de l’intestí prim, fixat a la paret posterior de l’abdomen, que forma una ampla C envoltant el cap del pàncrees.

Hom el pot dividir en quatre porcions: la primera comença en el pílor i segueix una direcció gairebé horitzontal; la segona és vertical i hi desemboquen, a la cara posterointerna, els conductes colèdoc i pancreàtic; la tercera va cap a l’esquerra i amunt; i la quarta va amunt i endavant formant l’angle duodenojejunal, on l’intestí prim deixa d’ésser retroperitoneal.