duopoli

m
Economia

Situació d’un mercat en la qual fan l’oferta només dos venedors, davant una demanda clàssica.

És el cas específic més simplificat d’oligopoli, estudiat i introduït per Antoine A. Cournot. El duopoli pot ésser també de demanda, quan dos únics compradors s’afronten a una oferta competitiva.