dúplica

f
Dret processal civil

Tràmit de resposta a la rèplica del demandant.